Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi åk 9

Skapad 2020-11-15 14:33 i Tråsättraskolan Österåker
Kort arbetsområde kopplat till samhällsekonomi.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Arbetsområde kopplat till samhällsekonomi årskurs 9.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Genom undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. (Kursplanen Sh Lgr 11)

  

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Samhällsekonomi åk 9 ekonomiska kretsloppet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera, beskriva, förklara det ekonomiska kretsloppet och se samband mellan de olika aktörerna.
Du visar grundläggande kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du visar att du har grundläggande förståelse och ger något exempel på hur hushållen, företagens och det offentligas ekonomi påverkar och samverkar med varandra.
Du visar goda kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du tar upp några exempel som visar på samband mellan de olika aktörerna. Du ger konkreta exempel på effekter dessa samband kan få för individer och/eller grupper.
Du visar mycket goda kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du tar upp flera tydliga exempel som visar på samband mellan de olika aktörerna. Du ger konkreta exempel på effekter dessa samband kan få för individer och/eller grupper.
Beskriva och förklara samhälleliga begrepp
Du visar grundläggande kunskaper kring begreppen och kan sätta in dem i ett sammanhang.
Du visar goda kunskaper kring begreppen och kan ge exempel samt föra relativt väl utvecklade resonemang kring dessa.
Du visar mycket goda kunskaper kring begreppen och kan ge tydliga exempel samt föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring dessa.
Se samhällsekonomiska frågor ur olika perspektiv, göra överväganden och ta ställning.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar varandra.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar varandra.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: