Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Np svenska läsförståelse - träning

Skapad 2020-11-15 17:15 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Nationella prov läsförståelse - träning med hjälp av gamla NP

Innehåll

Du kommer få utföra en del gamla Nationella prov som inte längre har sekretess. 

Du/Vi kommer att rätta proven tillsammans och utgår från den medföljande bedömningsmallen. 

När du/vi rättar tillsammans diskuterar vi och lär oss hur ett utförligt svar skulle kunna skrivas samt att vi tränar på:

-hur vi kan leta efter svar i texten

-hur vi kan dra enkla slutsatser

-hur vi kan sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera

-hur vi kan hitta efterfrågad information

-hur vi kan granska och värdera innehåll, språk och textuella drag

 

Matriser

Sv SvA
SVENSKA/SVA kunskapskrav åk 6

Ej godtagbara kunskaper F
E
C
A
  • Sv  E 6
  • SvA  E 6
Eleven visar inte än att eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med mycketgott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  • Sv  E 6
  • SvA  E 6
Eleven visar inte än att eleven kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  • Sv  E 6
  • SvA  E 6
Eleven visar att eleven inte än kan; utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: