Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Synligt ljus och osynlig strålning ht20

Skapad 2020-11-15 17:21 i Torpskolan Lerum
Det här arbetsområdet berör fysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Detta arbetsområde handlar om strålning. Både synlig strålning (ljus) och hur ljus reflekteras och bryts och osynlig strålning som till exempel UV-strålning, IR-strålning, röntgenstrålning och joniserande strålning.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i  fysik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnena och får redskap för att formulera egna och granska andras argument. Den ska också ge upphov till nyfikenhet och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

·       Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklarings­modeller för hur ögat uppfattar färg.

 

·       Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

 

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

·     

Konkretiserande mål

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna;

- förklara vad ljus är för något
- förklara och ge exempel på hur ljus bryts, reflekteras och sprids
- att kunna förklara varför vi ser olika färger
- känna till och förklara några optiska hjälpmedel

- kunna ge exempel och förklara strålning (ex infrarödstrålning, ultraviolettstrålning, röntgenstrålning, radioaktiv (joniserande) strålning)

- varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan är ofarlig.

- ge exempel på någon uppfinning eller optiskt instrument som haft betydelse för människors levnadsvillkor och kunna motivera och förklara på vilket sätt uppfinningen haft betydelse.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma

- Din teoretiska förmåga dvs. hur du har lärt dig faktakunskaper.
- Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller.
- Hur väl du använder naturvetenskapligt språk och korrekta begrepp.
- Dina praktiska färdigheter vid uppgifter, laborationer och förmåga att arbeta säkert.
- Din förmåga att planera, genomföra och utvärdera laborationer

Hur ska vi jobba?

Vi kommer att arbeta med detta område under veckorna 43-49

I undervisningen kommer vi att:

- Ha både lärarledda lektioner och tid för egna studier
- Göra experiment och se filmklipp
- Diskutera och träna på att använda begrepp i diskussioner och i förklaringsmodeller
- Arbeta med instuderingsuppgifter och texter i läroböcker

 

Du visar dina kunskaper i ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet (tis v50). Du visar också kunskaper när du planerar och genomför laborationer och redovisar resultat och drar slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik. strålning inkl. ljus

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier..
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier..
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Granska, kommunicera, ta ställning
Bedöms för de elever som väljer skriftlig inlämning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: