Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen omkring oss och kemiska reaktioner

Skapad 2020-11-15 17:30 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad är atomer, molekyler, grundämnen och de kemiska reaktionerna fotosyntesen och cellandning/förbränning? Vad har kol med det hela att göra? Om det och lite till har du möjlighet att lära om i det här avsnittet i ämnet kemi.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Vi ska använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska:

- kunna förklara vad en atom och en molekyl är och kunna ge exempel.

-  veta vad ett grundämne är och ge exempel.

- kunna namnet på minst tre grundämnen och deras kemiska beteckningar.

- veta vad en kemisk förening är och ge exempel.

- kunna förklara vad en kemiska reaktion är och ge exempel på kemiska reaktioner.

- veta att ämnen har olika egenskaper.

- beskriva och förklara hur de kemiska reaktionerna fotosyntes och förbränning fungerar.

- rita och beskriva kolets kretslopp i naturen. 

- ge exempel på några kemiska upptäckter, nya ämnen som kemister gjort.

- göra systematiska undersökningar och dokumentera ditt arbete

- kunna berätta om växthuseffekten

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

Ha gemensamma genomgångar

Se filmer

Laborera

Skriva, rita och berätta

Bedömning

Skriftlig, vid behov muntlig, redovisning av dina kunskaper inom de områden som framgår av rubrikerna på din "Studiehjälp".

 

 

Läromedel: Tengnäs Läromedel "Enkel kemi" s 2-3 och s 30-31

Gleerups digitala: Kapitlet Kemiska reaktioner (Fotosyntesen, Förbränning/Cellandning, Kemiska reaktioner med syre

Läroboken "Koll på NO" sidan 58-63

Boken om Fysik och Kemi: Nya ämnen bildas s 110-11 och Kemister gör nya ämnen s 112 - 115 

 

Uppgifter

 • Ämnen runt omkring oss Studiehjälp

 • Fotosyntesen, Cellandning/Förbränning mm Länk till Gleerups

 • Text om Enkel kemi.

 • Exempel på några grundämnen

 • Fysik och Kemiboken

 • Paxi och växthuseffekten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

Rubrik 1

2
3
4
Resonera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi,miljö hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersöka
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Dra slutsatser
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Redovisa
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Materia
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Luft och vatten
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter inom kemi och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter inom kemi och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter inom kemi och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: