Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Migration, fattiga och rika, transporter och kommunikation

Skapad 2020-11-15 17:34 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F Geografi
Under arbetsområdet kommer vi att fördjupa våra kunskaper om fenomenet migration och varför människor bor där de bor. Vi kommer också att analysera orsakerna till att världen innehåller såväl fattiga som rika länder samt hur världshandel och internationell transport se ut och påverkar och påverkas av global ojämlikhet.

Matriser

Ge
Befolkningslära, transporter och kommunikation

Nivå 1
Grundläggande
Nivå 2
Bra
Nivå 3
Mycket bra
Kunskapskrav
Samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Kunskapskrav
Geografiska mönster av handel och kommunikation - nu och då
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
leven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Kunskapskrav
Använda kartor och andra geografiska källor och teorier
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt/.../.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt /.../.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt /.../
Kunskapskrav
I resonemang och förklaringar kunna använda geografiska begrepp på ett korrekt och ändamålsenligt sätt
Några
Fler
Många
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: