Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, surt och basiskt år 6

Skapad 2020-11-15 18:04 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Vi kommer att jobba med surt och basiskt.
Grundskola 6 Kemi
Är vattnet vi dricker från våra kranar surt eller basiskt? Vad innebär det när något är basiskt eller surt? Vadå, PH-värde? Vi kommer att jobba med surt och basiskt genom olika experiment, och med att läsa fakta om detta samt se filmer.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Målen för arbetsområdet syror och baser är att du skall:

Kunna genomföra och dokumentera enkla undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Känna till vad en syra och en bas är och att basen är syrans motsats.
Känna till vad en indikator är och hur den fungerar.
Känna till begreppet pH-skala och hur den fungerar.
Känna till några vanliga kemikalier i hemmet och samhället och veta hur de används och påverkar din hälsa och vår miljö.
Känna till hur kemikalier är märkta och hur de bör hanteras.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • I  vilken utsträckning du deltar i de diskussioner, resonemang och laborationer vi kommer att genomföra.
 • Din förmåga att bedöma och reflektera över slutsatser kring de olika resultaten av laborationerna.
 •  Hur väl du genomför en laboration och om du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
 • Hur väl du dokumenterar (skriver ner och ritar eller filmar) dina laborationer.

Undervisning

Vi kommer i grupp läsa och diskutera frågor som rör området syror och baser.
Vi kommer ha demonstrationslabbar.
Vi kommer göra enklare laborationer kring området syror och baser.

Du kommer dokumentera dina laborationer med text, tabeller och bilder, där du antecknar resultat och drar slutsatser utifrån det vi gjort.
Du kommer föra anteckninar kring arbetsområdet.


Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: