Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel & Nätspel åk 4-6

Skapad 2020-11-15 18:36 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under vecka 47 och 48 kommer vi på idrotten att ägna oss åt bollspel och nätspel. Vi kommer öva på att hantera bollar genom studs, passningar, mottag, grundslag, serve och kast. Samt kunna förflytta sig på planen med och utan boll för att vara delaktig i lagspelet, föra spelet framåt, uppställning och rotationsregler. Vi kommer fokusera på samarbete, fairplay och regelkunskap. Vi kommer även att prata om säkerheten och hur man kan förebygga skador, hur aktiviteterna kan påverka ens hälsa och fysiska förmåga.

Innehåll

Innehåll

 

Syfte 

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din allsidiga rörelseförmåga, din samarbetsförmåga, ges möjlighet att samtala egna upplevelser av den fysiska aktiviteten och utveckla din förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet. Genom att vara aktiv, samtala och ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Samt att få delta och möta olika lag- och bollsporter/nätsporter och göra övningar där sammansatta grundformer övas såsom fånga, studsa, kasta, stödja och rotera som medel för att nå dessa mål. Samt via dessa aktiviteter väcka ett intresse att delta och vara fysiskt aktiv.

 

Mål

 •         Utveckla din kroppskontroll i samband med bollar av olika slag
 •          Utveckla din förmåga att hantera bollar genom studs, passningar och mottag, kast.
 •         Utveckla din förmåga att förflytta dig på planen med och utan boll för att var delaktig i lagspelet och föra spelet framåt.
 •          Kunna samarbeta i olika grupper med olika personer.
 •          Ge exempel på hur man kan förebygga skador och risker som kan uppstå.
 •          Samtala om hur det känns att vara fysiskt aktiv och hur aktiviteten påverkar ens hälsa och fysiska förmåga. 

 

Metod

Vi kommer träna på olika boll- och nätspel för att bli säkrare med bollen och känna oss trygga i lekar och spel med den. Vi kommer arbeta med olika sorters bollar i olika övningar och spel. Det kommer att ske både individuellt, i par och i grupp. Eleverna kommer att få prova på två olika bollsporter där både fötter och händer används.

 •        Teoretiska genomgångar av till exempel regler, fairplay, tekniker och spelformer. 
 •     Praktiska övningar som bollek, teknikträning och spel. 

Exempel på aktiviteter som vi kommer att göra är: Fotboll och volleyboll. 

 

Bedömning & Dokumentation

Det som bedöms är hur du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar, din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt din förmåga att samtala om upplevelser av hur det känns att vara fysiskt aktiv och hur aktiviteten påverkar kroppen, hälsan och den fysiska förmågan och kan ge exempel på hur man kan förebygga skador och risker som kan uppstå.

Genom att observera elevernas rörelser i bollspel/nätspel bedöms spelförståelse och teknik, t.ex att kunna passa en boll lagom hårt, att röra sig ur passningsskugga, att kommunicera med lagkamrater, kasta, sparka, fånga, slå, serve, fingerslag och Bagger slag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bollspel & Nätspel

Bollspel & Nätspel

Godtagbara kunskaper Nivå 1
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 2
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 3
Jag...
Bollkontroll i lagspel
 • Idh  E 6
Deltar till viss del i spelet. Visar osäkerhet kring hur man ska förflytta sig på planen och spela bollen till lagkompisar. Exempelvis: Förflytta sig på plan med och utan boll, passa lagkamrater och vara delaktig i spelet.
Deltar aktivt i spelet. Försöker förflytta mig på planen för att vara spelbar och försöker spela bollen inom laget för att föra spelet framåt.
Deltar i spelet med hög intensitet. Har en god förståelse för hur man effektivt bör förflytta sig på planen med och utan boll. Använder alla spelare i laget på ett bra sätt för att föra spelet framåt.
Bollkontroll individuellt
 • Idh  E 6
Kan till viss del utföra enkla tekniska övningar med boll. Exempelvis: studsa, passa, fånga, både med händer och fötter, förflytta sig med boll. Kan själva slagen i volleyboll, men behöver träna mer för att kunna hålla bollen i spel en längre stund. Har lärt mig serva på rätt sätt och kan spela backhand/forehand, och bollen kommer oftast dit du vill.
Kan utföra tekniska övningar med boll på ett kontrollerat sätt och med viss fart i rörelserna. Behärskar “kompisspel”. Det innebär att jag kan hålla bollen i spel en längre stund även om den kommer snett eller kort/långt. Kan serva och använder forehand/backhand i spelet.
Kan på ett effektivt sätt utföra tekniska övningar med boll. Kan förflytta mig med boll i hög hastighet och på ett väl kontrollerat sätt. Kan spela “tävlingsspel”. Det innebär att jag försöker göra det svårt för din motspelare genom att spela kort/långt och åt sidan. När min motståndare gör likadant, klarar jag oftast att spela tillbaka bollen. Serve/forehand/backhand använder jag naturligt.
Samtala
 • Idh  E 6
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder enstaka ord och begrepp.
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder några ord och begrepp.
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder flera passande ord och begrepp.
Beskriva
 • Idh  E 6
Beskriver på ett enkelt sätt hur bollspel/nätspel kan påverka kroppen, hälsan och den fysiska förmågan. Ger exempel på hur man kan förebygga skador och en risker.
Beskriver på ett utvecklande sätt hur bollspel/nätspel kan påverka kroppen, hälsan och den fysiska förmågan. Ger ett par exempel på hur man kan förebygga och undvika skador och risker.
Beskriver på ett välutvecklande/omfattande sätt hur bollspel/nätspel kan påverka kroppen, hälsan och den fysiska förmågan. Ger flera exempel på hur man kan förebygga och undvika skador och risksituationer med underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: