👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resa genom Sverige - grundsärskolan

Skapad 2020-11-15 20:06 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Samhällsorienterande ämnen
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i Sverige och lära dig flera saker om vårt avlånga land.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Under läsåret kommer vi att resa genom Sveriges 25 landskap. Med hjälp av kartan och väderstrecken få en förståelse för hur Sverige ser ut. Du kommer att få lära dig om några stora städer, natur och djur som finns i Sverige. Du kommer också får lära dig om Sveriges statsskick.

Vi kommer använda oss av kooperativt lärande under vissa moment i undervisningen.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Lyssna på boken om "Pojken och Tigern" med bildstöd och samtala kring bokens innehåll och bilderna.

Läsa/lyssna på texter och svara på frågor om några landskap.

Arbeta med en 6-fältare när vi har faktakoll om djur som finns i Sverige.

Fördjupa dig om ett djur i Sverige. Läsa/lyssna på texter om djuret, göra en 6-fältare och skriva en faktatext om ditt djur. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  4-6
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sva  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sva  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sva  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sva  4-6