Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dos semanas en julio Día antes-Día 2

Skapad 2020-11-15 20:09 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bienvenido al año nuevo de español! I lärobokens tre första kapitel introduceras vi för Alma som berättar om sin resa till Málaga. Här kommer du få lära dig bl.a. användbara turistfraser, grammatik, och siffror på spanska.

Innehåll

Höstterminen inleds med grundläggande repetition och därefter läser vi Día antes-Día 2 i läroboken. Día betyder dag på spanska, och är alltså en dag i Almas resedagbok.

Vi lyssnar och läser om hennes resa till Málaga i södra Spanien. Under reseberättelsens gång uppkommer olika fraser, ord och grammatik som vi går igenom gemensamt. Vi tränar muntligt i par eller i grupper, och skriftligt i övningsboken. Hörövningar gör vi gemensamt. Du får också tillgång till övningsmaterial på lärobokens webbsida (där kan du även träna hemma så behöver du inte bära med dig böckerna hem!). I lärloggen lägger jag ut kapitlets glosor/läxa, facit till övningarna och ibland extra övningsmaterial/länkar.

Arbetet med boken varieras då och då med olika program, såsom Habla ya och Pregunta ya där vi lär oss lite mer om ord/grammatik och spansk/latinamerikansk kultur och samhälle.

 

Bedömning

Efter kapitel 2 kommer du få en muntlig uppgift där du i en grupp spelar in en dialog/scen på exempelvis en flygplats, i en taxi eller i en spansk stad, samt presenterar några saker/platser på skolan. I denna uppgift kommer din muntliga förmåga bedömas.

Därefter kommer ni få göra ett prov på Día antes-día 2, då du visar din skriftliga förmåga/ordkunskap, läsförmåga samt hörförståelse. 

 

Matriser

M2
Dos semanas en julio Día antes-Día 2

Produktion

E
C
A
Tala/muntlig produktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förbättringar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Realia
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception

E
C
A
Läsa/höra
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: