Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa 2020

Skapad 2020-11-15 21:09 i Centrumskolan Munkedal
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i åk 6
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Planering för idrott i årskurs 6 2020

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Syftet i ämnet Idrott & hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

Mål för eleven

 

 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv.
 • lära sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter.
 • lära sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser.
 • lära sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor.
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa.

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.
 • samarbetsövningar

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt idrottslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: