Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa gemensam bok.sv.år 8

Skapad 2020-11-16 07:39 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska läsa en gemensam bok och arbeta med att skriva texttyperna notis och nyhetsartikel.

Innehåll

v. (43) 45-48 Läsa gemensam bok, skriva tidningsteten notis och arbeta med nyhetsartikel/reportage 

 

Vad? Läsa gemensam bok, mitt förslag är ”Huset mittemot”, koppla läsningen till att skriva tidningstexter, notis, enskilt och nyhetsartikel eller reportage i par. Koppla till grammatik och satsdelar.  

Hur? Cirkelmodellen för texttyperna notis och nyhetsartikel. Läsa litteraturen omväxlande högt tillsammans/ enskilt. Talbok tillgänglig för de som behöver. Varje läsningstillfälle inleds med en diskussion kring en situation och/eller begrepp i boken.  

 

Vad? 

Presentera boken, prata om olika sätt att “läsa”(talbok är ett alternativ). Börja läsa boken högt för gruppen.  

Högläsning tillsammans, enskilt, stafett m.m.   

Korta resuméer av det hittills lästa.  

Enskild läsning/lyssning.  

Genomgång av texttypen notis i exam.net, läsa en exempeltext tillsammans. Enskild läsning. 

Skriva notis (enskilt) kopplad till innehållet i boken i Exam.net.  

Gå igenom texttypen nyhetsartikel genom att läsa exempeltext tillsammans.

Dela in i par och börja arbeta med nyhetsartikeln som ska vara kopplad till bokens handling.  Prata om hur man fördelar arbetet i par/grupp.  

 

Då det inte är troligt att vi hinner läsa boken i sin helhet, fortsätter vi läsa den parallellt med nästkommande arbetsområde. 

 

Vad bedöms?  

Notis som skrivs enskilt.  

Nyhetsartikel som arbetas fram och skrivs i grupper.  

Diskussionerna kring begrepp/situationer i boken.  

Läsning. 

 

Vilka kunskapskrav ingår? 

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse. 

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet. 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. 

 

Specifikt för svenska för andraspråk  

Eleven kan med en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer så att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.  

 

Undervisningen utvärderas i form av en Forms i slutet av arbetsområdet.  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: