Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i språket

Skapad 2020-11-16 07:53 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Hur talar du egentligen och varför använder vi olika språk i svenskan?

Innehåll

Under några veckor framöver ska vi arbeta med språket svenska och dess skillnader, beroende på var du bor och i vilket sammanhang du talar. Vi går igenom dialekter, sociolekter, maktspråk samt om och i så fall hur olika kvinnor och män talar. Sveriges fem godkända minoritetsspråk får också en naturlig plats i arbetsområdet som är en fortsättning på området Grannspråk då vi helt kort arbetade med isländska, färöiska samt lite mer med danska och de två norska språken.

Vi använder oss av informationsfilmer då vi får lyssna till språkliga skillnader och förklaringar till varför det blivit så här. Läroboken "Portal" innehåller ett avsnitt om språk i språket som vi läser och diskuterar. Vi samtalar om dialektala skillnader/likheter samt hur vi värderar olika dialekter och kommer då in på språket som maktfaktor.

 

 

Uppgifter

 • Språk i språket

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: