Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckarnas planering för undervisning kring Räkne-Reza

Skapad 2020-11-16 08:15 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Matematiska aktiviteter: Räkna – utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan tal. Att förstå vad tal är för något. ”5 går att dela 3-2, 4-1 osv”, ”6 är mer än 5, men mindre än 7” Lokalisera – lära känna rummet, orientera sig och utveckla sin kroppsuppfattning Mäta – jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader Designa/konstruera – formge och konstruera former och objekt med olika material Leka – fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller mindre formaliserade regler Förklara – finna förklaringar på egna och andras frågor. Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan. Att sätta ord på kunskaper.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? matematiska begrep och förståelse

 • Varför? barnen är intresserade om olika matematiska begrepp, pratar om bl.a stor barn och litet barn.....

 • Hur ska undervisningen genomföras? 

  Barnen kommer att höra olika matematiska begrepp som hel och halv, yngre och äldre.....

   Barnen kommer att sortera och klassificera mellan olika kategorier som till exempel rund, fyrkantig, kvadrat, cirkel.

   Barnen kommer att bygga olika former med hjälp av material som kaplastavar, klossar, lego och.....

   Vi kommer att använda jämförelseord som kort, lång, lika, många och antal som ger barnen förutsättning att berika sitt matematiskaordförråd.

  VI kommer att lära barnen olika matematiska begrepp som " tung, lätt _ lång, kort och stor, liten"

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Genom att vi ser, lyssnar och fokuserar på vad barnen säger och gör, kan vi upptäcka många fantastiska matematiska aktiviteter som kan utnyttjas som en grund för utforskande och lärande.

   Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten för att locka situationen som vi sedan kan arbeta vidare med och återkoppla tillsammans med barnen.

   

   

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Barnen på Upptäckarna

 

 • Av vem? Pedagoger på Upptäckarna

 • Vad är målet med undervisningen? 

  Vårt mål, på Upptäckarna, är att få mer kunskap om barnens tänkesätt kring matematik och hur vi ska kunna ge barnen utrymme för att utveckla sina matematiska tankar samt hjälpa dem att få positiva känslor för ämnet. Vår erfarenhet i praktiskt arbete är att barnen kan lustfylld och positiv inställning till matematik när vi pedagoger arbetar på ett lustfyllt och lekfullt sätt med ämnet. Vi kommer att försöka inspirera barnen på ett medvetet och positivt sätt.

  _____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: