Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vävchansen

Skapad 2020-11-16 08:29 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Slöjd
Bandgrindsvävning

Innehåll

LPP Bandväv åk 8

 

Arbetsområde – Syfte

Du ska få arbeta med att formge och väva ett band i bandgrind. Här tränar du på formgivning, på hantverkstekniken bandgrind och på att följa videoinstruktion. Du bestämmer själv vad du vill göra med bandet, alltså hur det monteras. Det kan t. ex vara ett nyckelband, armband, detalj på ditt klädesplagg eller nåt annat du kommer på. Vid avslutat arbetsområde utvärderar du ditt arbete skriftligt eller muntligt med återkoppling som följd.

 

Konkretisering av mål

Du ska genom att väva ett band i bandgrind få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

       Hantera hantverkstekniken bandgrindsvävning genom att i ditt arbete väva i tuskaft och förstå hur trådarna går i ett vävt tyg.

       Med hjälp av en muntlig instruktion, samt videoklipp framställa ett band med hjälp av lämpliga redskap och verktyg till exempel bandgrind och skyttel.

       Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet genom idéutveckling, övervägande, framställning.

       Använda slöjdspecifika begrepp som till exempel varp, inslag, skäl, skedning och tuskaft.

       Värdera ditt färdiga slöjdarbete samt ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.

       Göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska

             och funktionella val.

 

Arbetssätt

Du kommer att få väva ett band. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta individuellt med framförallt muntliga instruktioner från lärare och youtubeklipp. Genomgångarna tar upp sådant som är relevant för att du ska kunna komma vidare med ditt arbete:

 

       Genomgång av vävningens historia, hur bandgrinden fungerar, hur man trär (skedar) bandgrinden och väver.

       Genomgång av hur man kan tänka vid formgivning, vart kan man hitta inspiration, vilka garner som passar till vävning i bandgrind.

       Genomgång av hur man hur man mäter upp garn och hur man skapar olika mönster.

 

Kom ihåg att först försöka lösa problem på egen hand samt eventuellt fråga en kompis innan du frågar läraren. En del i uppgiften är att arbeta med flippat klassrum vilket innebär att du får trä bandgrinden hemma med hjälp av instruktioner från videoklipp.  Inspirationsmaterial kommer att finnas tillgängligt.

 

Redovisning

Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete med foto och skriftligt omdöme/värdering som lämnas in till läraren eller muntligt där vi samtalar om din arbetsprocess och färdiga arbete. Du har ca 4 lektioner på dig att slutföra arbetet.

 

Konkret bedömning

Bedömningen sker alltid med hjälp av bedömningsmatrisen för kunskapskraven. Jag tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning, värdering och bedömningen sker under hela arbetets gång. I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:

 

       Hanterar du bandgrinden och verktygen på ett säkert och korrekt sätt?

       Kan du följa beskrivningarna?

       Hur du har formgett och framställt din slöjdprodukt?

       Hur självständigt arbetar du? Tänker du igenom lösningar på egen hand först innan du frågar efter hjälp?

       Hur du har prövat/omprövat kombination och användbarhet i din slöjdprodukt?

       Kan du använda dig av och nämna några slöjdspecifika begrepp?

       Kan du förklara varför du gjort på ett visst sätt (motivera dina val) och hur din arbetsinsats påverkat resultatet?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

Syfte

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 

Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

       Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.   

       Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

       Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

       Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

        Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

       Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

       Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

 

 

Videolänkar

Hur man mäter och klipper till garn och hur man trär bandgrinden:

https://www.youtube.com/watch?v=kW2HPp02KE0

 

Hur man väver:

https://www.youtube.com/watch?v=KtZsEJc1KYw

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: