Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2020-11-16 08:24 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grundskola F – 6 Religionskunskap
Under arbetsområdet kommer vi lära oss mer om de olika etiska modellerna samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle agera i en sådan situation.

Innehåll

ARBETSOMRÅDET:

Etik behandlar frågor om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. När man diskuterar och resonerar om etiska frågor använder man ibland vissa redskap. Dessa redskap brukar kallas för "etiska modeller". Under arbetsområdet kommer vi lära oss mer om de olika etiska modellerna samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle agera i en sådan situation.

Arbetssätt:

- Genomgångar och diskussioner

- Läsning av texter

- Film / filmer (NE/Gleerups/SO rummet)

- PowerPoint presentation om etiska modeller, valt dilemma, rätt / fel enligt etiska modeller, källor.

- Egen skrivuppgift: Analys och argumentation utifrån etiska modeller

Mål med undervisningen:

- Att lära sig mer om etiska modeller och hur man kan använda dem.

- Analys och argumentation om vad som är rätt och fel / gott och ont utifrån etiska modeller

- Använda etiska begrepp och modeller (etik, moral, pliktetik, konsekvensetik, dygdetik, Sinnelagsetik)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Re  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Re  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Re  1-3
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Etik och moral

Kunskapskrav Religion i slutet av åk 6.
E
C
A
Etik och moral
Resonera och argumentera kring etik och moral.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska begrepp
Kunna använda dig av ord som rör etik och moral och veta vad dessa betyder
Du använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Kunskapskrav för betygen D och B

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: