Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-11-16 08:38 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Du kommer att få läsa och lära dig att skriva ett reportage. Du kommer att få lära dig om hur reportaget är uppbyggt och vad som är typiskt för språket i reportage.

Innehåll

Lektion 1

Vad är ett reportage?

Vi läser ett reportage tillsammans

Lektion 2

Vad är typiskt för genren?

Reportagets struktur

Språket i genren

Läsförståelse reportage - innehåll och struktur

Lektion 3

Förbered ditt skrivande

Vad ska du skriva om ?

Förbered och genomför en intervju

Gör research

Lektion 4

Sammanställ din intervju

Skriv ditt reportage:

Variera citat från din intervju med berättande text

Beskriv personen som du har intervjuat

Var saklig 

Var närvarande i texten

Lektion 5 och 6

Skriv färdigt ditt reportage

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: