Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre (endogena) och yttre (exogena) krafter.

Skapad 2020-11-16 08:43 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Jordytan påverkas av inre och yttre krafter. Men hur och varför? Vilka konsekvenser får det för jordytan och för människan? Det ska vi ta reda på när vi jobbar med arbetsområdet. Du ska också få lära om olika fenomen i naturen och hur dessa fenomen uppkommit av naturens krafter.

Innehåll

Tidsperiod 
Vecka 48 - 51

Arbetssätt

Vi kommer använda oss av geografiboken puls s.8-15. Gemensamma genomgångar genomförs kring grundläggande och centrala frågeställningar och begrepp. Instuderingsfrågor utifrån boken samt övningar finns i dokumentet som ligger i teamskanalen geografi->filer. 

 

Filmer: 

https://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix143?fromSearch=true

Film om plattektonik: https://www.youtube.com/watch?v=VJ0ZDxj51QU

Yttre krafter: https://www.so-rummet.se/content/jordens-yttre-krafter-vittring-och-erosion

Var finns vulkaner? https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991137 

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991136

 

 

Mål efter avslutat arbetsområde Arbetsmarknad (följande ska du sträva efter att kunna förklara så bra som möjligt)  

  - Hur ser jorden ut från jordytan och in till dess mitt?

·         -Vilka är de inre krafterna och hur formar de jordytan?

·       - Vilka är de yttre krafterna och hur formar de jordytan?

·         -Vad är plattektonik och vilka följder får den? Vad händer när plattor krockar, glider isär eller glider längs varandra

·         -Vilka konsekvenser får de inre och yttre krafterna för oss människor och på olika platser? I kort och långt perspektiv. (vulkanutbrott, jordbävningar, tsunamis)

·         -Var finns de sårbara platserna? Varför är dessa sårbara? 

·        - Hur kan vi skydda oss mot de inre och yttre krafterna?

·       - Förstår du och kan du använda arbetsområdets ord och begrepp? T.ex. erosion, seismograf och epicentrum (se begreppslista nedan)

Ord o Begrepp kopplade till arbetsområdet:

Jordskorpa, lava, magma, vulkan, jordbävning, kollisionszon, spridningszon, förkastningszon, tsunami, kontinent, Pangea, kontinentalplatta, plattektonik, erosion, vittring, bergskedja, kärna, jordskorpa, mantel, seismograf, tsunami, aska, epicentrum, bergskedja, richterskala, rauk, sanddyner, jordskred, endogena krafter, exogena krafter.

Elevspel öva begrepp: https://www.elevspel.se/amnen/geografi/10103-inre-och-yttre-krafter.html

Hur och när bedömer vi?

 

Löpande bedöming sker under arbetets gång genom att vara delaktig i klassdiskussioner och gruppuppgifter.

Använda ämnesbegreppen på rätt sätt när du berättar och skriver. Exit tickets. Skriftligt läxförhör tisdag v.50

 

Detaljplanering 

V.48: Genomgång av planering. Läsa s.8-16. Film 1 från NE (se ovan) arbete med instuderingsfrågor till filmen (teams)

V.49: Forts arbete med instuderingsfrågor 1-13. Samt fördjupande uppgift om krafter som format Sverige. Kahoot.

V.50: Skriftligt Läxförhör Tisdag. Långfilm

V.51: Start arbete Europas Geografi (fortsätter efter jul)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: