Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering; Solstrålen 2, Språkprojekt

Skapad 2020-11-16 08:39 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
I utgångspunkt i matematikprojektet ser vi ett ökat intresse för kommunikation på olika sätt, både verbalt, tecken, berättande, fantiserande.

Innehåll

 

Planering gruppnivå: Solstrålen 2; Språk

 

Mall för planering - gruppnivå 

 

 

 

Var är vi? 

 

Var befinner sig gruppen nu?

 

I utgångspunkt i matematikprojektet ser vi ett ökat intresse för kommunikation på olika sätt, både verbalt, tecken, berättande, fantiserande

 

Vilka behov kan vi se i gruppen?

 

Vi ser ett behov hos barnen av att vilja uttrycka sig för att öka förmågan att förmedla tankar, känslor och behov.

 

Vilket undervisningsbehov finns i gruppen?

 

Vad ska barngruppen lära sig - förmå och förstå?

 

Att kunna förmedla sig utifrån där barnet befinner sig, t ex kroppsspråk, tecken, tal, ljud,

 

Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på?

 

Intresse för sagor, böcker, läsande, bilder, rollekar, berättande.

 

 

 

Vart ska vi? 

 

Vilka mål ska vi arbeta mot?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

 

 

 

 

○ Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut?

 

- ett utökat intresse och en utveckling kring förmågan att förmedla och uttrycka sig genom tal, tecken, kroppsspråk

 

 

 

Hur gör vi?

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen?

 

Under resten av terminen.

 

○ Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna)? 

 

 Kontinuerlig utvärdering enligt ska-hjulet och mot målkriterierna.

 

Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp?

 

När ska de genomföras? 

 

Det vi erbjuder i våra grupper där konstellationerna kan se olika ut. I de olika rutin- och övergångssituationerna som t ex, måltider, på/avklädning och andra omsorgssituationer.


 

 

 

 

 

 

○ Vem ska genomföra dem?

 

Alla

 

 

 

Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen?

 

Använda oss av bildstöd, tecken som stöd, vara medvetna pedagoger. Tänka på att ”språkbada” barnen för att de ska få höra det talade språket som mycket som möjligt.

 

 

 

Hur ska vi dokumentera undervisningen?

 

Vi använder planeringsprotokoll, filmar, fotar, unikum, observationer

 

 

 

Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande. 

 

Var medvetna, närvarande, lyssnande. Använda bildstöd, tecken.

 

 

 

Hur blev det?

 

Har vi arbetat mot målen?

 

○ Stäm av mot målkriterierna

 

 

 

Har undervisning gett det resultat vi förväntade oss?

 

○ Hur vet vi det?

 

○ Vad gjorde att det blev så?

 

Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med?

 

○ Vad behöver vi lära oss mer om?

 

○ Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: