Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturell identitet Stormen hösten 2020

Skapad 2020-11-16 09:59 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Med utgångspunkt ur ett hållbart perspektiv skapa en förståelse hos barnen att det finns olika språk och länder runtom i världen

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 16/11-20 av Charlotte och Anna 

 

 

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

 

Barnen uppmärksammar att alla inte pratar likadant och ifrågasätter varför. De berättar om gjorda erfarenheter kring andra länder och resor som de gjort.

Vi vill ta vid barnens intresse genom att uppmärksamma och skapa en förståelse kring att det finns olika länder där man pratar olika språk och där miljöerna ser olika ut. Syftet är att barnen ska få en förståelse för vad en kultur kan innebära och utveckla en öppenhet och respekt för andras och varandras olikheter.

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse för och förmåga att:

-Samtal om och dela med sig av sin egen kulturella identitet

-Respektera varandras olikheter

-Samtala och ställa frågor om olika kulturer

-Koppla till gjorda erfarenheter

 

Kärnämnen/förmågor:

Självbild - Att veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag(inte)

Kommunikation - Att förstå och göra sig förstådd

Begrepp: Respekt, kultur

Arbetslagets förhållningssätt:

Medforskande och stöttade med en tro på det kompetenta barnet. Vara lyhörda för barnens funderingar i undervisningen samt i utbildningen under vardagen.

Vetenskaplig grund:

Vi använder oss av ett utvecklingspedagogiskt perspektiv -  fokus på dialog med principer som att skapa situationer där barnen kan tänka och tala, reflektera och uttrycka sig på olika sätt och dela med sig av sina idéer.

Strategier vi använder är variation och inramning av lärandesituationer. 

Arbetslagets kunskapsbehov inom området:

En kunskap om olika kulturer.

Utvärderingssätt:

- Egen reflektion

- Gemensam reflektion

- Samtal vid planerad undervisning, utbildning, reflektionsvägg samt barnens alster

- Är lyhörda och medforskande i utbildningen och undervisning

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Genom samtal i vår undervisning gör vi en kartläggning om vilken kunskap barnen har om olika språk och länder:

- Vad är ett språk ? Vilka språk kan vi prata? Pratar man likadant i alla länder ?

-Vilka länder har vi besökt eller vilka länder har vi vetskap om ?

- Skapa olika flaggor

-Lyssna på musik från andra länder

-Ta del av andra språk t.ex  genom Ugglo

-Lyssna på hur man säger Hej på olika språk och sätta upp i hallen

-Använda världskarta

 

Dokumentation:

Dokumentation vid varje undervisningstillfälle samt när ett förändrat kunnande blir synligt utifrån några av de förmågor/begrepp vi valt att arbeta med. Dokumentation på Unikum och tillgängligt på hemvisten.

Formativ uppföljning:

-Tillgängligt material för utforskande och återkoppling 

-I undervisningen arbetar vi mestadels i två grupper som är uppdelade utefter ålder och förmågor. Undervisningen kan även ske i helgrupp samt små spontana grupper.  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: