Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi uppmärksammar Barnkonventionen HT2020

Skapad 2020-11-16 09:59 i 103461 Förskolan Villagatan Stockholm Östermalm
Barnkonventionen
Förskola
I förskolan arbetar vi med barnkonventionen för att öka barnens kunskap och förståelse för allas lika värde och rättigheter.

Innehåll

Planering Barnkonventionen

 

Period:

Hösttermin 2020 vecka 47.
20 november är Barnkonventionens dag och detta brukar uppmärksammas med en ljusmanifestation. Vi kommer i år att skapa egna ljuslyktor och tända ett ljus gemensamt på förskolan. 

Var är vi?

Tema Barnkonventionen.

Utgå från barnens tidigare erfarenheter och det ni arbetar med när det gäller hur man är en bra kompis, FN-veckan, vårt material Steg-Vis med lösningssång och känslosång. 

Vart ska vi?

Genom att arbeta med barnkonventionen får varje barn möjlighet att utveckla sin förståelse för att alla är olika men lika värda. 
Det pågående samarbetet och gemenskapen i barngruppen stärks.

 

Hur gör vi?

Arbete i smågrupper utifrån barnens olika förutsättningar.

Vi introducerar barnkonventionen för barnen genom Pernilla Stalfelds bok "alla barns rätt".

Vi läser kompisböckerna och diskuterar trygghet, rätt till egen plats i små grupper. Utvalda artiklar från barnkonventionen.

Vi skapar ljuslyktor för att uppmärksamma alla barns dag. 

En film om barnkonventionen: https://youtu.be/wzESXna8ccg

Alfons och soldatpappan

Vi kommer under veckan utföra "Trygghetsvandringar" med barnen där de har får berätta hur de upplever de olika rummen och toaletterna på Kråkan. De kommer att markera med glad, ledsen och neutral smiley. Trygghetsvandring sker för att ta reda hur barnet upplever sin miljö här på förskolan. Efter kartläggning kan vi se vilka eventuella åtgärder som behöver göras, för att varje barn ska känna sig trygga i sina dagliga miljöer på förskolan

 

Barnkonventioner genomsyrar förskolans verksamhet, värdegrund i alla planeringar och aktiviteter/undervisningsstunder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: