👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skridskor

Skapad 2020-11-16 10:27 i Hallsta skola Norrtälje
Baserad på Anders Isakssons LPP "skridskor ur ett rörelseperspektiv"
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Skridskor utifrån ett rörelseperspektiv. Under vecka 49 - 51 kommer vi att åka skridskor. OBS! VI SES I ISHALLEN SÅ TÄNK PÅ ATT TA GÅ LITE TIDIGARE FRÅN RASTEN.

Innehåll

Syfte

Varför åker vi skridskor

Eleven ska utveckla ett allsidigt rörelsemönster och intresse för att vara fysiskt aktiv i olika miljöer.

Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga.

Elevens ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ge dem förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

 

Konkretiserade mål

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

röra dig allsidigt och få ett intresse för att vara fysiskt aktiv olika miljöer.

samarbeta och visa respekt för dina klasskompisar på isen.

skapa en god kroppsuppfattning och tilltro till din fysiska förmåga

 

Vad ska vi göra?

i undervisningen kommer du att få:

leka lekar

teknikövningar

stafetter

olika spel på is

 

Jag bedömer din förmåga att:

Delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer och hur du varierar och anpassar dig till aktiviteten och miljön.

 

Du visar vad du kan genom att:

delta aktivt på lektionen.

att du kan/försöker röra dig på ett sätt som passar aktiviteten.

att du deltar i diskussioner och använder ord och begrepp som vi diskuterat.

att du har rätt utrustning.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Skridskor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.