👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskin

Skapad 2020-11-16 10:43 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 3 Slöjd
Hur fungerar en symaskin och vilka delar finns det? Vad kan man göra med en symaskin? Detta kommer du bl.a få lära under en period av ca 10 veckor. Du kommer få lära dig grunderna för att sedan kunna skapa med hjälp av symaskinen.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Att använda symaskinen på ett säkert och i huvudsak fungerande/ lämpligt sätt.

 • Att trä symaskinen, spola undertråd, sy olika sömmar, fästa tråden och byta nål.

 • Att använda flera olika verktyg och redskap som hör ihop med maskinsömnad.

 • Att delvis kunna ta ansvar för mitt arbete.

 • Att arbeta efter muntliga och enkla skriftliga instruktioner.

 • Att kunna beskriva din arbetsprocess muntligt/skriftligt.

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord.

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Genom att jag följer och arbetar efter olika instruktioner.

 • Genom att jag använder symaskinen på ett säkert och riktigt sätt.

 • Genom att jag använder verktyg och redskap på lämpligt och riktigt sätt.

 • Genom att jag ger enkla motiveringar till mina val kring färg och form

 • Genom att jag enkelt beskriver min arbetsprocess muntligt/skriftligt med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 • Genom att jag delvis tar ansvar för sitt arbete.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Du kommer få undervisning om och träna på hur du ska använda symaskinen på ett säkert sätt.

 • Du kommer få undervisning om hur symaskinen fungerar och träna på att trä över och undertråd samt spola undertråd.

 • Du kommer få lära dig att känna igen symaskinens olika delar

 • Du kommer träna på att sy med symaskin och sy ett pennskrin.

 • Du kommer få träna på att följa olika instruktioner.

 • Vi kommer att prata om vad olika stygn heter och används till, hur färg och form påverkar ett arbete, vilka ord som används i slöjden och vad vi använder för verktyg och redskap.

 • Du kommer under arbetets gång att föra en slöjdlogg, dvs du skriver med hjälp av slöjdens ord om hur ditt arbete går till och hur ditt slöjdföremål växer fram.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3