Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Advent och Jul åk 1 Himnaskolan

Skapad 2020-11-16 10:47 i Himnaskolan Linköping
Våra traditioner och berättelser vid jul, både i religion och folktro.
Grundskola 1 Musik Bild SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med julen utifrån religion, folktro och traditioner.

Innehåll

Arbetsområde

Under arbetsområdet kommer du att få träna din förmåga att jämföra och reflektera.

Till din hjälp har du följande frågeställningar:

 • Varför firar vi jul i Sverige?
 • Hur firar vi jul?
 • Har vi alltid firat jul så här?
 • Firar alla jul på samma sätt?
 • Måste vi fira jul?

 

Konkreta mål

Du ska kunna

 • berätta om varför man firar jul i den kristna kyrkan.
 • jämföra hur julen firades förr med hur julen firas idag.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga: 

 • att reflektera över och jämföra hur julen firades förr med hur julen firas idag.
 • att reflektera över olika människors sätt att fira jul.
 • att berätta om varför man firar jul i den kristna kyrkan.

 

Du kommer att få visa din kunskap genom att:

 • delta i samtal och diskussioner.
 • återge delar av bibelns berättelse om när Jesus föds.

 

Undervisning

Du kommer att få

 • titta på film.
 • lyssna på berättelser om julen.
 • prata om nya och gamla traditioner vid jul, t.ex. advent.
 • pyssel och bilder som hör ihop med jul.
 • jämföra olika människors sätt att fira jul eller andra högtider.
 • läsa och skriva enkla texter om julen.
 • sjunga sånger och psalmer kopplade till advent och jul.
 • arbeta enskilt, i par och i grupp.

Centrala begrepp: Advent, jul, högtid, bibeln, kyrka, kristendom, tradition, fira, psalm

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: