Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-11-16 11:01 i Tanneforsskolan Linköping
Berättande Text
Grundskola 6 Svenska
Med hjälp av givna bilder eller ett givet ämne övar vi på att skriva berättande texter. Vad gör en berättande text tydlig och bra? Hur utvecklar man personbeskrivningar och miljöbeskrivningar och vad innebär gestaltande beskrivningar? Vilka skrivregler behöver användas för att texten ska vara lätt att läsa av andra? Dessa frågor kommer vi tillsammans att svara på under arbetets gång med hjälp olika texter.

Innehåll

 

Syfte

Syftet är att du ska bli säkrare på hur du skriver en berättande text.  

 

Arbetsgång

Under ett par tillfällen kommer du att få skriva en text med hjälp av givna bilder eller tema. Detta kommer du att göra under en begränsad tid, ca 70 minuter. Vi kommer också löpande att arbeta med en "Början-text" som heter Daniel och Caroline där vi övar på skiljetecken, dialog, gestaltningar mm för att synliggöra detta och vikten av att öva på det.

 

Bedömning och kunskapskrav

 
Dina texter kommer att bedömas utifrån din förmåga att följa strukturen och innehåll för en berättande text. Vi kommer också att se på hur du använder viktiga skrivregler, person- och miljöbeskrivningar och hur väl du håller dig till ämnet/bilden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text år6

E
C
A
Skriva, berättande text
 • Sv
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
 • Sv
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, person- och miljöbeskrivningar
 • Sv
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Koppla berättelsen till bilder eller hålla sig till givet ämne.
Din text är kopplad till bilderna/ämnet på en enkel nivå.
Din text är kopplad till bilderna/ämnet på en utvecklad nivå.
Din text är kopplad till bilderna/ämnet på en välutvecklad nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: