Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 vt Gunnesboskolan

Skapad 2020-11-16 11:07 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vårterminens arbete i matematik år 2 Idalaskolan
Grundskola 2 Matematik
Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet.

Innehåll

Läroplansanknytning

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar ditt intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Dina mål

Du ska;

 • arbeta med tal upp till 1000 i addition och subtraktion.
 • förstå positionssystemet.
 • träna på att se mönster i matematiken, 13+5, 130+50, 13-5, 130-50.
 • kunna addera och subtrahera med ental och tiotal, 143+25, 45-21, 145-21.
 • lösa textuppgifter med addition, subtraktion och multiplikation.
 • träna på att hitta olika strategier.
 • få lära dig att använda multiplikation, tabell 0-5 samt 10-ans tabell.
 • kunna klockan, hel timma, halvtimma, kvart i, kvart över, tio i, tio över, fem i och fem över. 
 • få bekanta dig med viktenheterna kg, hg och g
 • få bekanta sig med längdenheterna m, cm och mm
 • få bekanta dig med volymenheterna l och dl 
 • få bekanta dig med enheten grader Celsius 
 • få bekanta dig med almanackan, år/skottår, månader dagar och datum 

Så här ska du arbeta

Du kommer att arbeta med:

 • praktisk matematik/ laborativ matematik
 • matematiska problem genom att rita, skriva och fotografera
 • göra textuppgifter med addition, subtraktion och multiplikation
 • matematik med analoga och digitala lärverktyg

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • lösa tal upp till 1000 i addition och subtraktion.
 • förstå positionssystemet.
 • skapa och lösa textuppgifter med addition, subtraktion och multiplikation.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: