Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2020-11-16 12:17 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Historia
Det är 1700-tal. Stormaktstiden är slut där krig, pest och missväxt har tagit hårt på befolkningen. Men nu är det äntligen fred och skörden går bättre för bönderna. Nu har inte längre kungen någon enväldig makt utan riksdagen får mer att säga till om. Många nya uppfinningar kommer till, t.ex. ångmaskinen och luftballongen.

Innehåll

 Innehåll

Undervisningen kommer att handla om

hur två nya partier bildas i riksdagen (hattarna och mössorna), hur jordbruket förändras och konsekvenserna av detta, hur befolkningen växer, hur livet var på 1700-talet, nya uppfinningar/upptäcktsresor och slutligen Gustav III envälde

Målet med undervisningen/under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om

 

Så här kommer vi att arbeta/hur

Vi kommer att läsa fakta ur olika historiska källor (utgår ifrån Puls Historia)

Vi kommer att titta på filmer (Sveriges historia, Historieätarna, Historiepolisen)

Vi kommer att diskutera, samtala och arbeta med de texter vi läser och filmer vi tittar på

Vi kommer resonera kring orsaker och konsekvenser

Vi kommer att jobba enskilt, i par samt i helklass

Vi kommer jobba med viktiga begrepp (begreppskort, memory)

 

 Jag kommer bedöma dina kunskaper med hjälp av

 • att du visar dina kunskaper genom delaktighet i diskussioner
 • det du gör på lektionen
 • exit-ticket vid slutet av lektioner
 • prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: