👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 20 åk 8 Slöjd Klädsömnad i trikå MF/MB

Skapad 2020-11-16 12:33 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP klädsömnad i trikå, åk 8.
Grundskola 8 Slöjd
Klädsömnad i trikå åk 8

Innehåll

Klädsömnad i trikå åk 8

Mål för elev

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet i slöjdarbetet utifrån syftet och arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utvecklar förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll


Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker    
 • Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och tolkas.
Slöjdens arbetsprocesser    
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.


Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer    

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 

Genomförande

 • Vi kommer att starta terminens arbete med en film om textilindustrins påverkan på miljön.
 •  
 • Grupparbete, introduktion genom att analysera en t-shirt/hoodtröja; mode, trender, uttryck, signaler.
 •  
 • Välja modell av ett plagg som ska konstrueras och tillverkas.
 • Mäta kroppsmått för att hitta rätt storlek. 
 • Lägga in planering och tillverkningen av plagget med bild och text på Unikum/Lärlogg/ämne-slöjd, Vid två tillfällen under terminen. 
 • Rita av mönster efter egna mått.
 • Tillverka, utveckla och genomföra det praktiska arbetet till ett färdigt plagg.
 • Utvärdering; bild av den färdiga produkten och textanalys som läggs in på den personliga portfolion, Unikum/Lärlogg/ämne-slöjd. 
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

Din förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.

Din förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i ditt slöjdarbetet.

Din förmåga att analysera och värdera arbetsprocessen.

Din förmåga att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

Kursplanemål

Syftet med undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan;

 • Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika  begrepp.
 • Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Matriser

Sl
Jä Förenklad Bedömningsmatris Slöjd åk 7-9

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån ...
instruktioner
instruktioner och delvis egna initiativ
instruktioner och egna initiativ
1
Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt sätt med precision
2
Eleven kan välja tillvägagångssätt och i slöjdarbetet ... ... med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
utveckla idéer ... och sådant som eleven själv har sökt upp
2
Eleven kan i arbetsprocessen kombinera material och hantverkstekniker kan med hänsyn till föremålens form och funktion genom att …
pröva
pröva och ompröva
systematiskt pröva och ompröva
3
Eleven kan använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet samt ge omdömen om arbetsprocessen som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck samt föra ... ...med kopplingar till trender och traditioner i olika kulturer
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang