Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Åk 3 HT-20 Forntiden

Skapad 2020-11-16 12:36 i Himnaskolan Linköping
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med hur människor levde på forntiden. Forntiden brukar delas in i olika åldrar: Jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

FORNTIDEN

Det här ska du visa att du kan:

 • förstå hur människor hade det under forntiden.
 • tolka en tidslinje.
 • jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker.
 • förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.
 • förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.
 • förklara varför människor har bott på olika platser.
 • förstå och kunna använda begrepp om forntiden.

 

För att lära dig kommer du att:

 • se pedagogiska filmer.
 • läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.
 • samtala och diskutera.
 • lyssna på genomgångar.
 • skriva faktatexter, göra bilder och skapa alster.
 • leta efter fakta på egen hand med hjälp av läromedel, faktaböcker och iPad.

 

Du visar att du kan när:

 • du känner till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. 
 • du kan berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • du förstår en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människans levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Begrepp och uttryck du kommer få lära dig mer om:

 • arkeolog, arkeologi
 • utgrävning
 • runsten, runskrift, runor, futhark, symboler
 • hällristning
 • forntid
 • tidslinje
 • tidsepokerna: yngre stenåldern, äldre stenåldern, bronsåldern, järnåldern
 • verktyg, ljuster, mjärde
 • byteshandel
 • rit
 • kokgrop
 • flinta, brons, järn, guld
 • jordbrukare
 • boskap
 • skördefest
 • hierarki
 • storhögar
 • handel, köpmän
 • skepp
 • fornnordiska, språk
 • forntidsyrken
 • träl
 • spinna, ull, textil

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
So Forntiden

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem.
 • SO   3
Du är osäker på tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem.
Du känner till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden.
Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
 • SO   3
 • SO   3
Du har inte tillräckliga kunskaper för att kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du kan berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du kan berätta utförligt om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk
Tidslinje
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
 • SO   3
Du har inte tillräckliga kunskaper om att förstå en tidslinje och att använda begreppen dåtid, nutid och framtid korrekt.
Du kan avläsa en tidslinje. Du kan förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du har goda kunskaper om hur forntidens tidslinje ser ut och kan förklara och använda begreppen dåtid, nutid och framtid korrekt.
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
 • SO   3
Du har inte tillräckliga kunskaper om spår av forntiden i naturen.
Du kan ge något/några exempel på spår av forntiden i naturen.
Du kan ge flera exempel på spår av forntiden i naturen och berätta om hur de har kommit till.
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människans levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
Du har inte tillräckliga kunskaper för att kunna beskriva delar av människans tidiga historia.
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människans levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Du kan ge flera exempel samt utförligt beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människans levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: