Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 3

Skapad 2020-11-16 12:43 i Himnaskolan Linköping
Tema: Kroppen
Grundskola 3 Biologi NO (år 1-3) Svenska
Under detta tema kommer du lära dig mer om människokroppen. Vi ska jobba med kroppen och vår hälsa, vi ska lära oss om vad våra kroppsdelar heter och vad de är till för. Vi ska även lära oss om vad vi ska göra för att kroppen ska må bra på olika sätt.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

 • Betydelsen av mat sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Om människans organ, kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Göra enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text, bild eller andra uttrycksformer.

Så här ska vi jobba:

 • Diskutera vad kroppen behöver för att må bra.
 • Läsa faktatexter och titta på bilder på kroppen och samtala om dessa.
 • Titta på faktafilmer om kroppen.
 • Skriva individuella och gemensamma faktatexter.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna förklara och samtala om hälsa samt vad som påverkar hur vi mår.
 • Kunna berätta om vår kropp, vad kroppsdelarna heter och vilken funktion de har.
 • Såväl skriftligt som muntligt kunna redogöra för hur kroppen fungerar.
 • Göra enklare dokumentationer.

Begrepp:

Cell, hjärta, hjärna, lungor, skelett, muskler, leder, tarmar, blod, nerver, stress, mage, magsäck, motion, hygien, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: