Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halsband i mässing

Skapad 2020-11-16 12:58 i Nya Rydsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Under arbetsområdet kommer du få designa ditt eget halsband i mässing.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen

Under arbetsområdet ska vi arbeta med att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Vad du ska få lära dig

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att såga i metall. Du kommer också träna på att använda verktygen fil, slippapper och stålull.

Under arbetsområdet kommer du få träna på att formge metall. Du kommer också träna på att skissa.

Vad du ska få lära dig

Under arbetsområdet ska vi arbeta med att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta

Detta är ett kort arbetsområde där du kommer få arbeta mycket självständigt. Du kommer arbeta med tekniker som du redan lärt dig så som att såga och fila.

Lektionsplanering

Att göra ett halsband kommer ta flera lektioner.

Lektion nr. 1

Första steget är att skapa en mall för hur ditt halsband ska se ut. När du skapat en mall som du är nöjd med ska du limma fast den på en bit mässing. När limmet torkat ska du såga ut formen med en en bågfil. 

Lektion nr. 2

När du är färdig med att såga ut formen ska du börja formge halsbandet. Med en metallfil ska du ta fram formen du planerat och sedan göra halsbandet lent. När formen är klar ska du borra hål och gör ytan len och fin.

Det här ska bedömas

Du kommer under lektionerna bedömas utifrån medföljande matris. 

Begreppslista

Mässing: En gul metall som är ganska mjuk.

Mall: En form som används för att rita av en figur. Används för att kopiera skissen till ditt slöjdföremål.

Bågfil: En form av bågsåg som används för att såga i metall. Bladet har mycket små tänder som en fil. 

Fil: Ett verktyg som används för att forma trä eller metall. Filen vi använder till metall är randigt den som används till trä har som små kvadrater på sig.

Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

Stålull: Stål som är format nästan som ull eller bomull. Används i hemmet för att göra rent grytor och metallbänkar. Kan också användas för att putsa metall.

Skruvdragare: En handmaskin som används för att skruva skruv med. Kan också användas för att borra hål med hjälp av ett borr.

Uppgifter

 • Skapa en mall

 • Gör ett halsband i mässing

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Halsband i mässing

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att skapa ett halsband i mässing.
Kan skapa ett halsband i mässing med en enkel form på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa ett halsband i mässing på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa ett halsband i mässing med en avancerad form på ett mycket noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att använda bågsåg och fil.
Kan använda verktygen bågsåg och fil på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Kan använda verktygen bågsåg och fil på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Kan använda verktygen bågsåg och fil på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Motivera val
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att motiveringar sina val
Kan ge enkla motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till syftet med arbetet.
Kan ge utvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till syftet med arbetet.
Kan ge välutvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till syftet med arbetet.
Inspiration och skapande
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att hitta inspiration för skapande.
Kan behöva stöd i att ge förslag till inspiration och skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande. Söker själv efter saker att inspireras av. Arbetar på ett självständigt sätt.
Arbetsprocessen
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att driva arbetet framåt.
Kan behöva stöd i att driva arbetet framåt.
Kan driva arbetet framåt ganska självständigt.
Kan driva arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: