Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik NTA: Testa teknik åk 3

Skapad 2020-11-16 13:06 i Himnaskolan Linköping
En planering av NTA tekniklåda "Testa på teknik".
Grundskola 1 – 3 Teknik
Testa teknik- en NTA låda.

Innehåll

Vi ska arbeta med de olika uppdragen i NTA-lådan "Testa teknik".

Uppdragen innebär att både praktiskt undersöka föremål, diskutera och dra slutsatser.

Du kommer att lära dig namnen och användningsområdena på ett flertal föremål.

Hur föremålen kan jämföras, sorteras och kategoriseras på olika sätt. 

Hur dessa föremålen kan sammanfogas permanent eller tillfälligt

Vi kommer undersöka och diskutera begreppen lodrätt, vågrätt och vinkelrätt.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: