Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3 ht 2020

Skapad 2020-11-16 13:14 i Himnaskolan Linköping
Grovplanering för bild, åk 3, ht 2014
Grundskola 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden, "En bild säger mer än tusen ord".

Innehåll

Syfte med ämnet bild (Lgr11):

”Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.”

Ur centralt innehåll åk 1-3:

Bildframställning

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning och måleri.

I den mån det finns tillgång av kameror och datorer - Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning och måleri samt hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar (ingår i projektet ”Att förstå en text”).

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser

Bl
Bedömning Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Du skapar med hjälp av en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger det en personligt prägel.
Metod, teknik och material
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du kan hantera några material och tekniker, men behöver stöd i arbetet.
Du kan hantera flera material och tekniker, men behöver visst stöd.
Du kan hantera flera material och tekniker på ett säkert och självständigt sätt.
Kommunicera med bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Du ritar och målar bilder som till en viss del visar vad du vill berätta. Du behöver stöd för att förklara budskapet för andra.
Du kan rita och måla bilder som visar vad du vill berätta. När du förklarar förstår andra budskapet.
Du kan rita och måla bilder som tydligt och nyanserat visar vad du vill berätta. Budskapet är tydligt för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: