👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-11-16 13:31 i Mossvägens förskola Varberg
Förskola
Vi vill skapa intresse och förståelse samt utveckla barnens förmågor inom matematik. Vi kommer att arbeta med inriktning mot färg, form, antal, siffror, mönster, prepositioner och mycket annat som är grundläggande för vidare kunskap inom matematik.

Innehåll

Hur ska undervisningen gå till?

 • Genom lustfyllt lärande väcka barnens intresse för matematik
 • Arbeta mycket med mindre grupper - så varje barn möter utmaningar utifrån sin kunskapsnivå.
 • Sortera, klassificera, räkna, benämna 
 • Arbeta med mönster både utomhus och inomhus
 • Använda våra digitala verktyg 
 • Samlingar med konkret material

Vad vill vi att barnen ska lära sig/få med sig?

 • Att ha en grundläggande kunskap om matematikens grunder 

Hur kan vi se att vi har uppnått våra mål?

 • Att barnen visar ett större intresse och medvetenhet om olika matematiska begrepp
 • Att barnen kan räkna och se siffror 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18