👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel - argumenterande text

Skapad 2020-11-16 13:51 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Att skriva en debattartikel.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Vi ska under några veckor läsa och skriva debattartiklar. Du får lära dig hur en sådan artikel byggs upp och hur man källhänvisar på ett korrekt sätt.

Innehåll

 • Rubrik
 • Inledning
 • Tes – Är din tes klar, tydlig och i början av din text?
 • Argument – Har du listat dina bästa argument? Ta med egna argument och faktaargument.
 • Källhänvisnig, hur källhänvisar du på rätt sätt?
 • Motargument
  • Tänker du på de som inte tycker som dig?
  • Övertygat läsaren om att det är fel?
 • Avslutning
  • Sammanfattat det viktigaste?
  • Har du avslutat med ett övertygande svar på din tes?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Bedömningsmatris Debattartikel

E
C
A
Rubriken
Det finns en rubrik men som inte helt speglar debattartikeln (tesen)
Rubriken är tydligt om vad debattartikeln handlar om.
En kraftfull och slående rubrik som passar till innehållet. Läsaren blir sugen på att just läsa denna debattartikel!
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt (tes) framgår. Åsikten stöds med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt (tes)framgår tydligt. Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt (tes) framgår tydligt. Argumenten är välutvecklade och välvalda. Det finns minst ett "motargument" som bemötts sakligt..
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Källhänvisning
Du har inga källhänvisningar
Du har källhänvisningar men inte helt efter reglerna.
Du gör korrekta källhänvisningar.