👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 8: Produktutveckling

Skapad 2020-11-16 13:50 i Ytterbyskolan Kungälv
Teknikutveckling & produktutveckling
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vad är en produkt? Hur går det till när man utvecklar produkter? Vi ska lära oss om hur teknikutvecklingsprocessen går till och få prova på att arbeta med eget teknikutvecklingsarbete.

Innehåll

Innehåll

Arbetssätt:

Praktiska moment med byggande

Virtuellt med olika online program

Genomgångar

Filmer

Diskussioner

 

Bedömning:

Observation av de praktiska momenten

Dokumentation från praktiska moment & diskussioner

Loggboksinlägg

Inlämningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9