👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna Barnkonventionen

Skapad 2020-11-16 14:15 i Sandbacka fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Vi har en ny barngrupp där vi behöver lägga fokus på trygghet och sammanhållning. Vi behöver arbeta med värdegrunden hos barnen för att skapa möjlighet att uppnå målen. Barnen är i olika åldrar och utvecklingsstadium som gör att vi måste hitta en balans i gruppkonstellationen och i lärandet.

Vi kommer under året arbeta med tio kompisböcker baserade på barnkonventionen. Vi kommer fokusera på tre artiklar ur barnkonventionen. 

 • Lika värde "Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras" - Artikel 2
 • Ett eget namn "Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet" - Artikel 7
 • Känna trygghet "Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling" - Artikel 6

 

Vart ska vi?

 • Vi ska ha skapat förutsättningar för alla barn till att utveckla respekt och förståelse för allas lika värde och för de mänskliga rättigheterna. Vi ska även ha gett varje barn förutsättningar till att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Vi ska också ha gett varje barn förutsättningar till att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
 •  

Hur gör vi?

  Vi ska arbeta utifrån tre böcker ur serien "Tio små kompisböcker" baserade på barnkonventionen - Känna trygghet, Ett eget namn, Lika värde. Vi kommer utifrån dessa ämnen skapa aktiviteter inom de olika områdena. 
    Känna trygghet - Tydliga rutiner AKK/TAKK. Skapa och uppleva tillsammans. 
    Ett eget namn - Måla mitt namn. Våra flaggor. Begynnelsebokstaven. Namnsånger
    Lika värde -  Måla sin egen pusselbit. Samling där alla kommer till tals. Kompissånger.

 

   (Vi kommer att använda oss utav inspiration och material från kompisböckerna.)

 

 

 

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18