👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern

Skapad 2020-11-16 14:34 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Bild Svenska Biologi
På vintern är det kallt och marken är frusen. Blommorna har för längesedan vissnat och träden har tappat sina löv. Du ska nu få möjlighet att lära dig mer om hur naturen fungerar på vintern.

Innehåll

Syfte:

Genom att vi lär oss om samspelet i naturen kan vi förstå hur människor, djur och växter påverkar varandra.

I svenska Formulera sig i tal och skrift.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 

Inom arbetsområdet vintern ska eleven lära sig:

Biologi:

 • hur man känner igen årstiderna i naturen.
 • hur djur och växter anpassar sig till vintern. 
 • göra experiment om is och snö och reflektera över vad som händer. 

Svenska:

 • hur en saga är uppbyggd med, början händelse och slut. 
 • hur en fakta text är uppbyggd med text och bild. 
 • skriva en vinterdikt
 • språkets struktur med stor och liten bokstav och begrepp och ord kopplat till temat.

Bild:

 • berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • plana och formbara material, till exempel papper, 
 • hur läroboksbilder är utformade och fungerar.

 

 

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

 • Skriva en saga om en snögubbe med anpassade bilder. 
 • Skriva en egen faktatext om ett svenskt djur anpassar sig till vintern. 
 • Skriva texter för hand eller med iPad.
 • Skriva en vinterdikt och rita en passande bild till. 
 • Göra vinterexperiment tex. istavla.
 • göra en vinterbild som visar på hur naturen ser ut på vintern. 
 • vika snöflingor av papper, skidåkare av papp mm. 
 • Vi funderar över passande ord såsom vinterord, dagar, månader och tränar på att stava dem, veckans ord
 • Använda begrepp kopplade till temat i texter och samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3