👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-11-16 14:55 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola F
För ca 14000 år sedan, efter den långa istiden, kom de första människorna hit upp till Norden. De var jägare och samlare. Vi kallar den här tiden för stenåldern eftersom människorna använde sten till väldigt mycket. Av flintsten gjorde de redskap och vapen. I slutet av stenåldern började människorna att odla marken. De blev bönder. Efter stenåldern kommer bronsålder och järnålder, två till väldigt spännande perioder. Nu ska du få lära dig mer om dessa tre tider - stenålder, bronsålder och järnålder.

Innehåll

Mål 

Du ska kunna:

 • Hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Kunna jämföra hur långt vi kommit i jämförelse med nutid.
 • Delta i diskussioner och ge exempel på människornas levnadsvillkor.
 • Arbeta med faktatexter som handlar om de tre tidsperioderna. 
 • Känna till begrepp som exempelvis; jägare, bönder, flinta, skinn, flintsten, brons, samlare, redskap, Norden, arkeolog, bofast, sädesslag, vete och korn.

Bedömning 

Du får visa dina kunskaper genom att:

 • du kan svara på frågor och göra arbetsuppgifter som bygger på faktatexterna om de tre tidsåldrarna.
 • du kan berätta för din lärare och dina klasskamrater om det du har lärt dig.
 • du kan jämföra dåtid och nutid.
 • du kan berätta hur man idag kan se spår av forntiden.
 • du kan visa genom att du skriver en faktatext.

 

Undervisning

Du kommer få:

 • berättat för dig hur människorna levde under stenålder, bronsålder och järnålder.
 • läsa texter om tidsperioderna och svara på frågor på arbetsblad
 • se på filmer och diskutera vad de handlar om
 • rita bilder 
 • skriva en faktatext
 • förklaringar till svåra ord

 

Kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

·       Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

SO  1-3

·       Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

SO  1-3

·       Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

SO  1-3

 

Kunskapskrav

·       Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

SO   3

·       Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

SO   3

·       Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

SO   3

·       Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

SO   3