👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala årskurs 2

Skapad 2020-11-16 15:03 i Himnaskolan Linköping
Grundskola F Svenska
Tala

Innehåll

 

Arbetsområde

Årskurs

Period

Tala

2

2017-

Ämne: Svenska

 

Arbetsområde/vad ska vi lära oss?

Du ska kunna lyssna och följa instruktioner, berättelser och samtal. 

Du ska utförligt kunna återberätta en händelse i kronologisk ordning.

Du ska kunna göra en enkel presentation med hjälp av bilder och andra hjälpmedel.

Du ska kunna anpassa berättandet för olika mottagare.

Du ska kunna samtala om elevnära ämnen och ställa relevanta frågor samt framföra egna åsikter. 

 

Arbetssätt/undervisning

Du kommer att samtala om texter vid högläsning samt svara på elevnära frågor.

Du kommer att delta i EPA (enskilt, par, alla).

Du kommer att berätta utifrån sekvensbilder och återberätta olika situationer. 

Du kommer att göra muntliga presentationer med stöd av multimodala hjälpmedel samt svara på relevanta frågor.

Språkutvecklande arbetssätt

Du kommer att få verktyg för att kunna berätta och återberätta på ett sätt så att andra förstår till exempel genom att ställa följdfrågor. 

Du kommer att få träna på att återberätta med en röd tråd. (Vad hände först, vad hände sen, vad hände sist)

 

Bedömning

Du kan lyssna på instruktioner, berättelser och samtal.

Du kan återberätta en händelse i kronologisk ordning.

Du ska kunna göra en presentation med stöd av multimodala hjälpmedel och svara på relevanta frågor.

 

Syfte/övergripande mål

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att:

  •  utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga.

  • kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

  • utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

 

Centralt innehåll

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

 

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner. 

 

Utvärdering

Vi utvärderar fortlöpande i skolans alla ämnen hur eleverna samtalar i vardagen.

 

Matriser

Sv
Svenska - Tala

Svenska - Tala

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Berätta
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Argumentera
Jag behöver stöd att tala om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag behöver visst stöd att tala om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan tala om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Förklara
Jag behöver stöd för att förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag behöver visst stöd för att förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Beskriva
Jag behöver stöd att beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar.
Jag behöver visst stöd att beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar.
Instruerande
Jag behöver stöd att ge och ta muntliga instruktioner.
Jag behöver visst stöd att ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.