👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 20 åk 4 SO "Sveriges geografi" OB

Skapad 2020-11-16 15:03 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Geografi
Tillsammans kommer vi att utforska Sverige från söder till norr. Du kommer möta likheter och skillnader i klimat, natur och levnadsvillkor i de olika landskapen. Vi tittar på Geografens Testamente och läser om vårt avlånga land i läroboken "Upptäck Sverige" för att lära oss mer.

Innehåll

Mål för elev

Du ska känna till hur man indelar Sverige i olika landsdelar och landskap och namn och läge på dessa. Du ska även känna till namn och läge på viktiga tätorter, vatten och andra platser.

Du ska förstå och kunna förklara skillnaden mellan natur- och kulturlandskap. Du ska kunna jämföra hur naturen ser ut i olika delar av Sverige och kunna förklara varför likheter och skillnader finns. Du ska också kunna förklara hur naturen och olika naturtillgångar påverkar var människor bor och vad människor arbetar med. Du ska kunna använda ord och begrepp som man använder för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Genomförande

Arbetet genomförs under ht 2020.

Under arbetsområdet kommer du att få lyssna, läsa, diskutera, se film, skriva faktatexter, besvara frågor och arbeta med kartor. Vi kommer bl a se UR-serien ” Geografens testamente. Den stora Sverigeresan”.

Du kommer att arbeta mer med något landskap och sen redovisa det muntligt för klassen i svenskämnet.Bedömning

Bedömningen sker muntligt och skriftligt på lektionerna och vid särskilda läxförhör & prov.

 

Bedömningen avser din förmåga att:

- använda geografiska termer och begrepp muntligt och skriftligt.

- jämföra och beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

- förklara samband mellan naturens processer och hur jordytan/naturen ser ut på olika ställen.

Bedömningen avser även dina kunskaper om Sveriges namngeografi.

 

Innehåll
Geografi:

  • Namngeografi
  • Livsmiljöer
  • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-kunna namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

-analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer.

-utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur.

-göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
    Ge  4-6

Matriser

SO Ge
Jä ht 20 åk 4 SO Sveriges geografi OB Ej avslutad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Använda geo- grafiska begrepp på ett...
Du kan ange platsers läge med hjälp av och väderstrecken. Du använder flera av de geografiska begrepp vi tränat på, som t e x tätort, glesbygd, resurs, gröda, natur- och kulturlandskap i huvudsak fungerande sätt
Du är säker på flera geografiska begrepp som vi tränat på, till exempel klimat, naturresurs, näring, import, export, urskog. relativt väl fungerande sätt
Du använder hela tiden de geografiska begrepp vi tränat på när du berättar i tal och skrift om vad du lärt dig om Sverige. väl fungerande sätt
Aspekt 2
Kartor och Sveriges namn- geografi kunskaper om Sveriges namn- geografi
Du vet var Sveriges tre landsdelar, de flesta landskap samt var flera av de större tätorterna är placerade på kartan. Grundläggande
Du vet var Sveriges landskap, många stora tätorter samt stora sjöar och omgivande vatten är placerade på kartan. Goda
Du kan placera ut Sveriges landskap, de flesta stora tätorter samt öar, berg och vatten på kartan Mycket goda
Aspekt 3
Beskriva och föra resone- mang om samband natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Resone- mangen är
Du kan till exempel förklara varför det växer olika sorters träd i norra respektive södra Sverige. Du kan också förklara varför det arbetar fler människor inom jordbruket i södra Sverige än i norra Sverige. Du kan ge exempel på någon svensk naturresurs och vad den används till. enkla och till viss del underbyggda.
Du kan dessutom till exempel förklara varför det bor fler människor i södra Sverige än i norra Sverige och ange någon anledning till varför de flesta människor bor i tätorter/städer och inte på landsbygden. Du kan ge flera exempel på svenska naturresurser och vad vi tillverkar av dem och hur tillverkningsprocessen går till. förhållandevis komplexa och relativt väl underbyggda
Du kan dessutom till exempel förklara i flera led, ge flera anledningar till, varför de flesta människor i Sverige bor i tätorter/städer. Du kan ge flera förklaringar till varför städer ligger där de ligger. komplexa och väl underbyggda.