👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik åk 2

Skapad 2020-11-16 15:06 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 Matematik
Vilka strategier kan hjälpa mig när jag räknar? Hur många dl är en liter? Hur många minuter går det på en timma? Hur många gram är ett kilo? Vad är multiplikation & division? Vad är geometriska objekt?

Innehåll

Vad ska vi lära oss i matematik?

Taluppfattning

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • tusental, hundratal, tiotal och ental

Addition, subtraktion, multiplikation och division
Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • 10 & 20-kompisar
 • dubblor
 • 10-hopp fram och bak
 • öka och minska med 1 och 2
 • räkna + och –, 0-100
 • uppställning addition och subtraktion 
 • multiplikationstabell 2, 5 och 10
 • division, dividera med 2
 • tal i bråkform, hel, halv, tredjedel och fjärdedel

 

Begrepp

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • de olika räknesättens matteord t.ex. addition, subtraktion, term+term=summa och differens

 

Volym

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • uppskatta, jämföra och mäta liter och deciliter

 

Tid

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att kunna läsa klockan analogt
 • uppskatta och jämföra tid (minut/timme)

 

Vikt

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • uppskatta, jämföra och väga hekto och kilo

 

Geometri

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • geometriska objekt
 • omkrets
 • förstoring och förminskning

 

Problemlösning

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att lösa textuppgifter där du väljer räknesätt och räknar ut uppgiften
 • problemlösningsmetoderna rita och pröva
 • skriva egna uppgifter/tanketavlor
 • mönster i talföljder
 • likheter
 • repetera hälften/dubbelt
 • tabeller och diagram

 

 

Varför ska vi lära oss om matematik?
Därför att kunskaper i matematik hjälper dig att ta bra beslut i livet.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?
Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
- lösa problem
- använda matematiska begrepp
- välja och använda olika metoder
- kunna förklara hur du räknar
- prata matematik

 


Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Ha genomgångar
 • Arbeta i ma-boken
 • Bingel 
 • Arbeta med praktiskt material
 • Berätta hur du räknar och lyssna på andra
 • Göra min läxa
 • Gruppövningar

 

Elevinflytande
Val av extrauppgifter och efter varje kapitel får du i ”koll på” göra en självskattning och bestämma om du vill träna mer (gula sidor) eller om du vill ha en utmaning (gröna sidor).

 

Bedömning
Du får visa dina kunskaper genom: 
- vara med på lektionen och visa vad du kan under genomgång och samtal
- det dagliga arbetet på lektionerna

- visa att jag har förstått det vi arbetar med i min läxa 
- göra test i Bingel/stencil

 

Du ska kunna:

 • talens grannar 0-100
 • räkna framåt- och bakåt 0-100
 • känna till positionssystemet och begreppen ental, tiotal och hundratal
 • siffrans värde i tvåsiffriga tal
 • mönster i talföljder
 • förstå och kunna fortsätta rita mönster
 • hälften och dubbelt
 • matematiska likheter, addition och subtraktion
 • känna till matematiska begrepp för de fyra räknesätten
 • addition- och subtraktion 0-100 med tiotalsövergång samt hela hundratal
 • multiplikationstabellerna 2, 5 och 10
 • dividera med 2
 • tal i bråkform, hel, halv, tredjedel och fjärdedel
 • uppskatta, jämföra och mäta liter och deciliter
 •  läsa  klockan analogt
 • uppskatta och jämföra tid (minut/timmar)
 • uppskatta, jämföra och väga hekto och kilo
 • fylla i och till stor del läsa av och tolka diagram och tabeller 
 • göra en problemlösningsuppgift med ett av hjälp av ett exempel
 • lösa problem (textuppgifter) genom att välja och använda en metod som passar till problemet t.ex. rita eller pröva
 • visa och berätta hur du tänker när du räknar ut en uppgift
 • känna till namnet på olika geometriska objekt (klot, kub, kon, cylinder, rätblock, pyramid)
 • addition- och subtraktion, hela hundratal 0-1000
 • addition uppställning 
 • subtraktion uppställning 
 • skillnaden mellan linje och sträcka
 • räkna ut omkrets
 • känna till verklig storlek, förminskning och förstoring

 

Uppgifter