Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2: Romanredovisning 1800-tal (BF19B)

Skapad 2020-11-16 15:26 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Syftet med momentet är att lära sig begrepp kopplade till romananalys samt skriva en romananalys. Examination sker genom lektionsövningar och ett avslutande test i Inspera. Arbetsveckor: veckor 43-49
Gymnasieskola Svenska
Nu ska vi arbeta med romanredovisning och det med en roman från 1800-talet. 1800-talets litteratur speglar ofta hur samhället såg ut då och det väldigt realistiskt/verklighetsnära och därför kallas epoken för Realismen. Här kommer ni läsa olika romaner från 1800-talet och diskutera dem i grupp.

Innehåll

Romanläsning 1800-talet ungår i epokarbetet och här kommer du utanför lektionstid att läsa en roman som läraren valt ut för att sedan diskutera den i grupp. Du kommer även kunna ha användning av det när du skriver din kommande essä.

Parallellt kommer vi arbeta med bland annat argumentation och epoker. 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Arbetet kommer att ske under mellan veckorna 5 och 10. Examination sker genom gruppredovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 2 Romansamtal

E
C
A
Samtal
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Språk
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Innehåll
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 
Idéer
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: