Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykter i närområdet

Skapad 2020-11-16 15:38 i Kungsbergsskolan Linköping
Grundskola F
Varje tisdag går Falken på utflykt i närområdet.

Innehåll

Pedagogisk planering - Utflykter i närområdet

Fritidsavdelning: Falken

Läsår: Ht-20

 

Lärandemål

Eleverna får möjlighet att lära sig att orientera sig i närmiljön, öva motorik, få förståelse för nyttan av att vistas utomhus och få uppleva olika platser i närmiljön (skogen, biblioteket, affären, osv).

 

Förmågor

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att..

 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Planering av utvärdering

Vi kommer att utvärdera efter hand. Vi pratar på avdelningsplaneringarna om hur det gått och vad vi ska göra kommande vecka. När vi har samlingar med eleverna så frågar vi vart de skulle vilja gå och vad de vill göra på den platsen. Vi hoppas på att se en progression kring hur eleverna beter sig i trafiken, samt på de platser vi besöker.

 

Undervisning

Varje vecka går vi på utflykt. Ofta till en plats där eleverna kan leka på ett annat sätt än på skolgården. Vi kommer bland annat besöka lekparker i närområdet, men även andra miljöer. På loven försöker vi att gå på en längre utflykt för att utöka elevernas närområden.

Innan utflykten packar en vuxen ned mellanmål som äts på platsen.

Under aktivitetens gång fotograferas eleverna, vissa av dessa foton visas upp på instagram.

 

 

Resultat av utvärdering

(Hur har det gått? Hur utvärderar eleverna aktiviteten? Hur skulle vi kunna göra det annorlunda? Går det att vidareutveckla för framtida projekt?)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: