Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen 7D - Cellen, skelett, leder, muskler, huden, lukt & smak

Skapad 2020-11-16 16:12 i Torpskolan Lerum
En pedagogisk planering för åk 7 i biologi.
Grundskola 7 Biologi
Utan skelettet skulle du vara en stor, orörlig köttklump. Skelettet håller ihop din kropp och ger den både stadga och rörelseförmåga. Det skyddar också inre organ som hjärna, hjärta och lungor. Utan muskler skulle vi inte ha så stor nytta av vårt skelett och våra leder. Tack vare musklerna kan vi röra oss och styra vår kropp på alla möjliga sätt. Huden är inte bara en skyddande barriär för din kropp. Den är ett känsligt organ som kan uppfatta allt från en fjäderlätt smekning till ett smärtsamt stick. Huden fungerar också som en luftkonditionering.

Innehåll

Konkretiserade mål

När du läst detta område:

-känner du till cellen, vävnad och cellens delar. 

-kan du förklara hur några olika organ och organsystem ser ut och fungerar dessa är: huden, skelettet och musklerna och matspjälkningen inkl lukt och smak.

-kan du använda och diskutera dina kunskaper för att ta ställning i några hälsofrågor, tex doping, träning.

-kan du något om vanligt förekommande skador och sjukdomar i skelett, muskler, hud, mag och tarm

Undervisningen

Du kommer lyssna på lärargenomgångar och delta i diskussioner.

Du kommer att få titta på filmer om bla hud, muskler och skelett.

Vi utgår från anteckningar från genomgångar, arbetshäften, biologiboken, diskussioner i klassrummet och laborationer. 

Du kommer att skriva diagnoser digitalt och ha ett fördjupningsprov preliminärt v 9

Bedömning

Bedömning sker i en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi-matris människokroppen

Biologi

Ännu ej visat
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera och med enkla motiveringar beskriva och ta ställning i frågor som rör ämnet biologi
Eleven kan samtala om och diskutera och med utvecklade motiveringar beskriva och ta ställning och föra diskussionen framåt i frågor som rör ämnet biologi
Eleven kan samtala och diskutera och med välutvecklade motiveringar beskriva ,ta ställning och föra diskussionen framåt i frågor som rör ämnet biologi. Eleven kan också bredda eller fördjupa sig.
Kunskaper och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: