Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2012-01-30 08:43 i Iggesunds skola Hudiksvall
Kemi Direkt
Grundskola 7 Kemi

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Kemins grunder år 7 Kompendium s.3-43 Lyssna till texten här via inläsningstjänst Vecka:38-43 PROV vecka 43

Mål till dig som elev


När du har läst om området Kemins grunder kan du

 • berätta något om kemins historia

 • förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt

 • redogöra för säkerhets föreskrifterna på ett kemiskt laboratorium

 • känna igen vanliga farosymboler

 • redogöra för vad en atom och en molekyl är

 • redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är

 • några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel

 • redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen

 • förklara hur ämnen kan finnas i olika faser

 • förklara vad det är för skillnad på ett rent ämne och en blandning

 • ge några exempel på några rena ämnen

 • ge några exempel på blandningar

 • beskriva några metoder för att separera ämnen

 • föreslå en separations metod beroende på ämnenas egenskaper

 • förklara vad en fysikalisk förändring är

 • förklara vad en kemisk reaktion är

 • visa hur man skriver en reaktionsformel och vad den beskriver

 • förklara varför en del ämnen är mer brandfarliga än andra

 • redogöra för vad som behövs för att det ska börja brinna

 • beskriva hur man kan släcka en eldCentrala begrepp: naturvetenskapligt arbetssätt, säkerhetsföreskrifter, materia, atom och molekyl, grundämne och kemisk förening, periodiska systemet, kemiska tecken och reaktionsformler, ämnens egenskaper, fast, flytande och gasform, rena ämnen och blandningar, lösningar, emulsioner och uppslamningar, separationsmetoder, kemisk reaktion, förutsättning för eld, släckningsmetoderDu ska få övning i att:

• Läsa och tolka faktatexter

• Laborera

• DokumenteraHur ska du visa vad du lärt dig?

• Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid ett läxförhör/prov.

• Genom att planera och genomföra ett laborationsprov.

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

• Förstå och använda centrala begrepp

• Dokumentera

• Laborera och skriva rapport

 

Undervisning

Du ska få övning i att: Läsa och tolka faktatexter - Laborera - Dokumentera - Göra jämförelser och dra slutsatser.

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.

- Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper

 

 

Uppgifter

 • Koll på sakerna i No-salen

 • Koll på kemins grunder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: