👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

# Hashtag 2020

Skapad 2020-11-16 16:24 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering i svenska där vi arbetar utifrån tema mod förr och nu. Läsa och analysera och skriva olika slags texter.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Betyder yttrandefrihet att man får lov att säga vad man vill? Vilka fördelar och nackdelar finns det med sociala medier? Hur ska en riktigt bra vän vara? De här och många andra frågor kommer vi att diskutera under arbetsområdet Hashtag, med utgångspunkt i TV-serien med samma namn. Vi kommer även att läsa och skriva krönika.

Innehåll

 

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan samtala och diskutera genom att delta och beskriva dina åsikter samt motivera dem.
 • Du visar att du kan lyssna på dina kamrater för att bidra till att samtalet fungerar.
 • Du visar att du kan föra ett samtal vidare genom att kommentera och fylla i det som kompisen har sagt samt genom att ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan förbereda en muntlig text, genom en presentation av ett avsnitt av Hashtag.
 • När du läser krönika visar du att du kan resonera kring vad som är typiskt för denna texttyp i innehåll, språk och stil.
 • När du skriver krönika visar du att du kan anpassa din stil till syftet med texttypen samt anpassa ditt språk till språkliga normer.  Du visar även att du kan ge respons på dina kamraters texter.  
 • När du skriver och bearbetar krönika visar du att utifrån respons kan du förbättra dina texter mot större tydlighet, variation och korrekthet.                                                                                               

 

Undervisning

 • Vi ser TV-serien #Hashtag.
 • Vi diskuterar innehållet i TV-serien och ni tränar på att dela med er av era åsikter, lyssna på era kamrater, ställa följdfrågor och på att vara samtalsledare, låta alla komma till tals och att sammanfatta det viktiga i samtalet.
 • Vi läser texter som rör temat och diskuterar ämnen som osynlighet, att prata bakom ryggen, språkbruk, yttrandefrihet och lagar som gäller hur man yttrar sig mot varandra.
 • Vi läser exempel på krönika och tränar på att skriva den här texttypen. I en slutuppgift skriver du ett krönika.

 • Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

 • Utifrån behov tränar vi på skrivregler, såsom skiljetecken och regler för dialogskrivande. 

 

 

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att samtala och framföra dina åsikter.
 • Din förmåga att bidra till att samtalet fungerar genom att ställa frågor.  
 • Din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig framställning med anpassning till syfte och sammanhang. 
 • Din förmåga att skriva en krönika där du får med det som är typiskt för en sådan text vad gäller innehåll, språk och stil. Dessutom bedöms din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog. 

 •  Din förmåga att ge respons på texter samt ta emot respons och bearbeta en text mot större variation, korrekthet och tydlighet.

Matriser

Sv SvA
Samtal svenska

Samtalet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
Hur jag yttrar mig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal och behöver stöd.
Du deltar med frågor och argument i samtal. Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt. Du har enkla och till viss del underbyggda argument.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och för på så sätt diskussionen framåt. Du har relativt väl underbyggda argument t ex med stöd i en text.
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Du utvecklar innehållet i sam-talet genom att sammanfatta, tolka, dra slut-satser och föreslå lösningar och bidrar till att diskussionen fördjupas eller breddas. Du har välutvecklade och väl underbyggda argument.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra och kommunikation
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jäm-föra.
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser

Sv SvA
Förbereda och framföra en muntlig text

Förbereda och genomföra muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet. Du strävar efter att titta upp och tala tydligt.
Din text är begriplig för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss an passning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Din text står på egna ben och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren. Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera det du vill säga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4