👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 6, HT

Skapad 2020-11-16 16:28 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer gå djupare in på de 5 världsreligionernas centrala tankegångar, ritualer och levnadsregler. Vi kommer även att beröra begreppen etik och moral på ett djupare plan.

Innehåll

Innehåll

Vilka centrala tankegångar finns det bakom ritualer, levnadsregler inom de 5 världsreligionerna.

Vad står de etiska begreppen rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet för?

 

Vad kan ett bra liv vara och vad kan det innebära att göra gott?

 

Vi kommer även att repetera berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans, eleverna ska få träna sig på att skriva korta anteckningar medans redovisningen sker.

Eleverna kommer att arbeta med individuella uppgifter där de besvarar frågor kring det aktuella ämnet.

Kommer även att arbeta i små diskussionsgrupper. 

Vi kommer att ha ett avslutande prov efter genomfört arbete.

 

Begrepp

 • Högtid
 • Ritual
 • Tro
 • Helig
 • Tradition
 • Helig
 • Livsregler
 • Livsåskådning
 • Etik
 • Moral
 • Vallfärd
 • Ateism
 • Symbol
 •  

Bedömning

 • Du är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner.
 • Du genomför de individuella uppgifter som du fått.
 • Du bidrar och är aktiv i den lilla diskussionsgruppen.
 • Du deltar på avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6