👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation - teckensånger

Skapad 2020-11-16 16:30 i Grundsärskolan Falun
Grundsärskola F
Vi lyssnar på teckensånger och tränar på tecken. Vi tittar på youtube via smartboarden.

Innehåll

Pedagogisk planering

Teckensånger

 Kommunikation, motorik, estetisk verksamhet

Läsåret 2020-2021

 

Beskrivning av arbetet

Vi lyssnar på teckensånger och tränar på tecken. Vi tittar på youtube via smartboarden.

 

Så här arbetar vi

Vi sitter i en halvcirkel framför vår smartboard i klassrummet. Vi lyssnar på “Små låtar för stora hjärtan”. Vi tittar på musikvideorna och tecknar med och sjunger sångerna. Efter varje låt så tecknar vi tillsammans budskapet i sången. Till exempel “Alla är lika bra”, “Alla behöver en vän” etc.

 

Förmågor som tränas

Motorik

“Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning”.

“Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik”.

 

Kommunikation

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället”.

“Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet”.

“Vidare ska undervisningen stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå. Undervisningen ska bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man uttrycker sig på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva såväl digitala som andra former av kommunikation, till exempel bilder, litteratur, film, teater, drama och rörelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden”.

      använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.