👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild/ Filmanalys

Skapad 2020-11-16 16:42 i Centralskolan Falköping
Tillsammans med tre klasskamrater skall du skapa en affisch med hantverksmässiga metoder. I arbetet skall du propagera för en åsikt. Du får lära dig arbeta med layout och collage-teknik. Du får även göra en enkel bildanalys av en propagandaaffisch samt utvärdera ditt arbete. Vi kommer även bekanta oss med konstnären John Heartfield som är känd för sina bildmontage och sin kamp mot nazismen.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du får träna på att lösa mysteriet : budskapet i bilden.

Innehåll

Matriser

Bl
Bildanalys - Falköpings bedömningsmatris 2020 år 7-9

Utveckla förmågan att...

Tolka och analysera en bild.
F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Tolka,analysera, resonera och koppla.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med godanvändning av ämnesspecifika begrepp.