👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-11-16 17:02 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Den 20/11 är det barnkonventionens dag. Detta tänkte vi fira genom att berätta och samtala om barns rättigheter tillsammans med barnen.

Innehåll

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 * Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

Syftet är att tydliggöra barns behov och rättigheter. Att visa på att inte alla barn har det som vi här i Sverige, att man inte kan ta det för givet. Att göra barnen medvetna om att alla inte är lika men förtjänar respekt ändå.

Vi börjar med att läsa och diskutera boken om barnkonventionen. Vi diskuterar att man kan se olika ut. Några kan ha blå ögon, någon mörkt skinn, ha funktionsnedsättning eller två mammor mm. Bilder med en blomma, en hund och sedan ett barn ska visas och vi ska prata om dess olika behov. Vi pratar om barns rättigheter som de behov de faktiskt har. 

Vi kommer att avsluta denna delen av arbetet med barnkonventionen med att skriva upp de behov barnen tycker att alla barn har. Dessa skriver vi då ett och ett på utklippta löv. Tanken är att vi ska göra ett rättighets/behovsträd med dessa löv.

Reflektionen tillsammans med barnen ska göras i samlingen där vi reflekterar och analyserar tillsammans.

Arbetet ska göras för hela Skutans barngrupp.

Alla pedagoger ansvarar för arbetet med barnen och dokumentationen.

Målet är att barnen ska få möjlighet att sätta sig in i andra människors situation och få en ökad förståelse för andra människor. Att de ska få en ökad förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18